Kadra działu animacji, organizacji i realizacji upowszechniania kultury

Wioletta Hunger - Kierownik administracyjny (wykształcenie wyższe - marketing i zarządzanie), (etat)

Małgorzata Klijewska - Główny instruktor ds. transmisji wydarzeń kulturalnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych (wykształcenie wyższe), (etat)

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS