XVI Ogólnopolski Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2023

REGULAMIN

XVI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2023

ORGANIZATOR: Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

UCZESTNICY:
Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie soliści – wokaliści w następujących kategoriach wiekowych:         
  I kategoria wiekowa: od 6 do 9 roku życia (roczniki 2017 – 2014);         
II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2013 – 2011);     
III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2010 – 2008);    
IV kategoria wiekowa: od 16 do 20 roku życia (roczniki 2007 – 2003).                
* Uwaga! O przynależności do kategorii wiekowej decyduje tylko i wyłącznie rok urodzenia.       

BIURO ORGANIZACYJNE:
Małgorzata Klijewska        
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66 – 530 Drezdenko, tel. 95 763 82 72, e-mail: zlotasosna@wp.pl

TERMIN KONKURSU: 13 maj 2023

CELE KONKURSU:
- rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży
- wyłanianie młodych talentów
- każdy uczestnik przygotowuje jedną polską piosenkę, polskiego kompozytora i z tekstem wyłącznie polskim.  Propagowanie piosenki polskiej.         

ZASADY UCZESTNICTWA: 
- każdy wykonawca przygotowuje jedną piosenki polskiego kompozytora i z tekstem wyłącznie polskim, dostosowaną do wieku i możliwości wykonawczych z podkładem.
- długość jednego utworu nie może przekroczyć czasu 4 min.       
- instytucja delegująca bądź osoba prywatna przesyłają wypełnioną kartę zgłoszeń oraz nagranie mp3 robocze na adres zlotasosna@wp.pl z proponowaną piosenką w terminie do 12.04.2023 r.          
UWAGA! Jedna wiadomość e-mail, jeden uczestnik (karta zgłoszenia + nagrania mp3 + zdjęcie dokumentu tożsamości: legitymacja szkolna lub dowód)
- komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nagrań ustali skład uczestników Ogólnopolskiego Konkursu
- o decyzji komisji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą mailową do dnia  28.04.2023 r. Lista osób zakwalifikowanych umieszczona będzie również na stronie www.cpkd.pl.
- w czasie konkursowych przesłuchań dopuszcza się także akompaniament własny na instrumencie
- w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę

OCENA I NAGRODY:
- jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny
- jury konkursowe przyzna najlepszym wokalistom w każdej kategorii GRAND PRIX – ZŁOTĄ SOSNĘ oraz wyróżnienia
- zwycięzcy otrzymają również nagrody rzeczowe

INFORMACJE RÓŻNE
1. Zwycięzcy „Złotych Sosen” nie mogą uczestniczyć ponownie w tej samej kategorii wiekowej
2. Każdy uczestnik, który się zakwalifikuje do konkursu zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 50,00 zł na konto organizatora konkursu (LWBS w Drezdenku 41 8362 0005 0000 0417 2000 0010) w terminie do  10.05.2023 r.         
3.Nieletni uczestnicy konkursu obowiązkowo przyjeżdżają z opiekunem  lub instruktorem
4.Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie konkursu.

PROGRAM KONKURSU
Sobota, 13.05.2023 r.

9.00  10.00 – próby akustyczne      
10.00 – ok. 16.00

  • przesłuchania konkursowe    
  • ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów w I i II kategorii wiekowej
  • przesłuchania konkursowe               
  • ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów III i IV kategorii wiekowej
Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS