XIV Ogólnopolski Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2021

REGULAMIN

XV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2021

 

ORGANIZATOR:

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

UCZESTNICY:

Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie soliści – wokaliści w następujących kategoriach wiekowych:   
                I   kategoria wiekowa: do 9 roku życia (rocznik 2011 i młodsi)

               II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (2010-2008)

               III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (2007-2005)

               IV kategoria wiekowa: od 16 do 25 roku życia (2004-1995)

BIURO ORGANIZACYJNE:

Małgorzata Klijewska           
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66 – 530 Drezdenko,

tel. 95 763 82 72, e-mail: zlotasosna@wp.pl,  www.cpkd.pl    

---> KARTA ZGŁOSZENIA ZNAJDUJĘ SIĘ NA DOLE STRONY (plik do pobrania)

TERMIN KONKURSU:

15 maj 2021

CELE KONKURSU:

- rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży

- wyłanianie młodych talentów

- promowanie i popularyzacja piosenki polskiej         

ZASADY UCZESTNICTWA:

- każdy wykonawca przygotowuje dwie piosenki w języku polskim dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych z podkładem.

- długość jednego utworu nie może przekroczyć czasu 4 min.

- instytucja delegująca bądź osoba prywatna przesyłają wypełnioną kartę zgłoszeń oraz nagranie MP3 robocze na adres zlotasosna@wp.pl z proponowanymi piosenkami w terminie do 19/04/2021 r.

- komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nagrań ustali skład uczestników Ogólnopolskiego Konkursu

- o decyzji komisji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą mailową do dnia  4/05/2021 r. Lista osób umieszczona będzie również na stronie www.cpkd.pl.

- w związku z obecną sytuacją Organizator ma prawo przeprowadzić Konkurs w systemie on-line. Osoby zakwalifikowane będą wówczas zobowiązane do przesłania amatorskiego nagrania wideo.

- w czasie konkursowych przesłuchań dopuszcza się także akompaniament własny na instrumencie

- w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę, drugą wyłącznie na życzenie Jury.

UWAGA!!!
Osoby które zakwalifikowały się do udziału w konkursie w roku 2020 NIE PRZYSYŁAJĄ ponownego zgłoszenia. Jednak jeśli konkurs będzie musiał odbyć się w systemie on-line w/w osoby będą zobowiązane do przesłania amatorskiego nagrania wideo.

OCENA I NAGRODY:

- jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny

- jury konkursowe przyzna najlepszym wokalistom w każdej kategorii GRAND PRIX – ZŁOTĄ SOSNĘ oraz wyróżnienia

- zwycięzcy otrzymają również nagrody rzeczowe

INFORMACJE RÓŻNE  

1. Zwycięzcy „Złotych Sosen” nie mogą uczestniczyć ponownie w tej samej kategorii wiekowej

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 50,00 zł na konto organizatora konkursu (LWBS w Drezdenku 41 8362 0005 0000 0417 2000 0010) w terminie do 10.05.2021 r.              

3.Nieletni uczestnicy konkursu obowiązkowo przyjeżdżają z opiekunem  lub instruktorem.

4.Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie konkursu

PROGRAM KONKURSU      
Sobota, 15.05.2021 r.

09.00 – 10.00 - próby akustyczne

10.00 – ok. 12.10 - przesłuchania konkursowe I i II kat.

ok. 12.30 - podsumowanie i wręczenie nagród I i II kat.

ok. 12.40 - 14.30 - przesłuchania konkursowe III  i IV kat.

ok. 14.50 - podsumowanie i wręczenie nagród III i IV kat.

 

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS