XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

REGULAMIN
Organizatorzy:
- Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

Cele konkursu:
- prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży
- rozwijanie wrażliwości estetycznej
- wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

UCZESTNICY KONKURSU:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
7 - 9 lat, 10 - 12 lat, 13 - 15 lat, 16 - 19 lat.
W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne.

FORMAT I TECHNIKA WYKONANIA PRAC:
Format prac nie powinien przekraczać 70 x 50 cm.
Technika dowolna.

TERMINY:
Termin nadsyłania prac do 20 maja 2022 r.
Uczestnik przesyła dowolną ilość prac na adres:
Centrum Promocji Kultury
ul. Niepodległości 28
66-530 Drezdenko

Każda praca powinna być opisana na odwrocie, pismem drukowanym oraz posiadać zgodę
na przetwarzanie danych osobowych – ZAŁĄCZNIK nr 1

NAZWISKO......................................................................
IMIĘ...............................................WIEK.........................
NAZWA SZKOŁY/INSTYTUCJI:................................................................
ADRES SZKOŁY/INSTYTUCJI:..................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
E-MAILSZKOŁY/INSTYTUCJI:....................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:..........................................................
TEL...............................................................................................................…

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2022 r. Laureaci zostaną powiadomieni
o wynikach konkursu telefonicznie i na stronie internetowej: www.cpkd.pl
UWAGI KOŃCOWE:
Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów,
którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

tel. 95 763 82 72,
e-mail: cpkdrezdenko@cpkd.pl
 

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS