Wybrane przykłady dzieł wokalnych z b.c.

Pieśni solowe z b.c.

 • Der Liebe Macht herrscht Tag und Nacht (Potęga miłości panuje dzień i noc)
 • Der Rheinsche Wein tanzt gar zu fein (Wino reńskie tańczy nader pięknie)
 • Der Unbestand ist ihr verwandt (Zmienność jest jej krewną)
 • Des Frühlingszeit bringt Lust und Freud (Wiosna przynosi rozkosz i radość)
 • Die Pracht der Welt vergeht und fällt (Przepych świata przemija i upada)
 • Ein Freund, ein Trunk, ein Lieb, ein Sprung (Przyjaciel, napój, luba, podskok)
 • Ihr bleibet nicht Bestand verpflicht (Trwałość nie jest jej powinnością)
 • Wer Gott das Herze giebet (Kto Bogu serce daje)
 • Zusatz (Dopisek)

Duety wokalne z b.c.

 • Es steigt der Wein, so hoch wir sein (Unosi nas wino w górę, wysoko)
 • Nachtlied an die holdselige Rosidore (Kołysanka dla uroczej Rosidory)

Kantaty kameralne (solowe i duety)

 • Adonis Tod bringt mich in Not (Śmierć Adonisa przynosi mi biedę)
 • Die unfreundliche Mopsa. Der verliebte Dafnis (Niegrzeczna Mopsa, zakochany Dafnis)
 • Fleug, fleug, fleug Psyche, fleug (Fruń, fruń, fruń Psyche, fruń)

Kantaty religijne

 • An den Wassern zu Babel saβen wir und weineten (Siedzieliśmy u wód Babilonu i płakaliśmy)
 • Ich preise dich Herr, daβ du mich hast erhöhet (Wysławiam Cię Panie, albowiem mnie wysłuchałeś)
Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS