VII Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Drezdenku - protokół

W dniu 23 października, po przesłuchaniu 32 uczestników VII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Drezdenku, organizowanego przez Urząd Miejski w Drezdenku oraz Centrum Promocji Kultury, Jury w składzie:
maestro Wiesław Ochman, 
prof. dr hab. Antonina Kowtunow, 
dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak, prof. AMP, 
dr Bassem Samir Akiki, 
sekretarz Jury - mgr inż. Maksymilian Bilewicz
postanowiło przyznać następujące nagrody 
I nagroda - Patrycja Kwiecień
II nagrodę ex aequo - Michał Bączyk
II nagroda ex aequo - Łukasz Kostka
III nagroda ex aequo - Iwona Wall
III nagroda ex aequo - Grzegorz Pelutis
4 wyróżnienia - Magdalena Makowska-Pabich
Marta Mika
Maksymilian Skiba
Damian Żebrowski
nagroda specjalna za najlepsze wykonanie arii W. A. Mozarta - Łukasz Kostka
nagroda specjalna za najlepsze wykonanie pieśni polskiej w kategorii głos męski - Maksymilian Skiba
nagroda specjalna za najlepsze wykonanie pieśni polskiej w kategorii głos żeński - Patrycja Kwiecień
nagroda specjalna Przewodniczącego Jury maestro Wiesława Ochmana - Marta Bochenek
3 półrecitale w ramach Letnich Spotkań Kameralnych organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej "Sauerianum" - Patrycja Kwiecień, Łukasz Kostka, Michał Bączyk 
udział w koncertach Fundacji Auxilium w Zawierciu - Łukasz Kostka, Artur Sadłoń, Krystian Psujek, Marta Bochenek
nagroda dla wyróżniającego się pianisty - Michał Skowronek

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS