Regulamin Konkursu

 

 

Uprzejmie informujemy, że limit zgłoszeń do siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Drezdenku został osiągnięty. Pozostałych chętnych do wzięcia udziału zapraszamy do kolejnej edycji za rok. Z wokalnym pozdrowieniem :) 

 

VII  OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY
w Drezdenku
23 października 2021 roku

 

 pod patronatem
 Karoliny Piotrowskiej­ ­– Burmistrz Drezdenka
oraz
pod patronatem honorowym
Elżbiety Anny Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Organizator
Urząd Miejski w Drezdenku – burmistrz Karolina Piotrowska,
Centrum Promocji Kultury – dyrektor Jan Kuchowicz

 

Dyrektor artystyczny Konkursu
prof. dr hab. Antonina Kowtunow

 

Sekretarz Konkursu
mgr Maksymilian Bilewicz

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów wokalistyki akademii muzycznych, uniwersytetów muzycznych lub prywatnych szkół muzycznych do 30 roku życia włącznie.

2. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona i wynosi 35 osób. Podczas ustalenia listy przyjętych kandydatów brana pod uwagę jest kolejność zgłoszeń (decyduje data zgłoszenia mailowego).    

3. Konkurs jest jednodniowy, jednoetapowy.

4. Przesłuchania odbywać się będą w Sali Koncertowej Centrum Promocji Kultury przy ul. Niepodległości 28 w Drezdenku.

5. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

 

REPERTUAR  KONKURSOWY

1. Aria operowa Wolfganga Amadeusza Mozarta

2. Dowolna aria operowa

3. Dowolna pieśń polskiego kompozytora

INFORMACJE  OGÓLNE

1. Podpisane zgłoszenia kandydatów, wraz z repertuarem wokalnym, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: drezdenkosekretarz@gmail.com w terminie od 1 września 2021 do 15 października 2021 roku. W zgłoszeniu kandydat proszony jest o podanie nazwiska pianisty, z którym będzie występował. Może wystąpić z pianistą własnym lub wybrać pianistę konkursowego. Oprócz podpisanego zgłoszenia kandydaci proszeni są o przysłanie również wersji elektronicznej.

2. Opłata za udział w Konkursie wynosi 100 zł. Wpisowe należy uiścić do dnia 15 października br. na nr. konta 41 8362 0005 0000 0417 2000 0010. W przypadku rezygnacji z udziału lub niestawienia się na przesłuchanie kandydata na konkursie wpisowe nie ulega zwrotowi. Zakwalifikowany uczestnik, który nie opłacił udziału w konkursie nie zostanie dopuszczony do przesłuchań.

3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników konkursu. Tradycją konkursu jest obiad dla uczestników w trakcie przerwy między sesjami przesłuchań.

4. Wszelkie koszty związane z przyjazdem i pobytem własnego pianisty pokrywają kandydaci konkursu.

5. Organizatorzy polecają następujące miejsca noclegowe:

* Hotel Eljan, ul.Ogrodowa 4, Drezdenko, tel. 95 762 04 97 - 10% zniżka dla uczestników konkursu

* Gościniec Wilcze Doły - Zielątkowo 40, tel. 697 227 151

* Ośrodek Wypoczynkowy "Za lasem", Gościm 97, tel. 501 223 223

* Karczma Lubiatka, Lubiatów 8a, tel. 602 31 20 87

* Agrodrawa, Przeborowo 30, tel. 602 833 327

6. Kandydat konkursowy zrzeka się praw autorskich zdjęć, nagrań itp. na rzecz możliwości prezentacji w mediach i internecie.

7. Uczestnicy mają możliwość próby akustycznej z pianistą w Sali Koncertowej CPK na dzień przed Konkursem, tj. 22 października 2021.

8. Wszelkie zmiany repertuarowe dopuszczalne są do dnia 15 października br. po zgłoszeniu sekretarzowi konkursu.

9. W sekretariacie CPK, w obecności Dyrektora Centrum Jana Kuchowicza, 18 października 2021 roku odbędzie się losowanie litery nazwiska pierwszego uczestnika VII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego (kolejność alfabetyczna). 

10. Laureaci Konkursu oraz zdobywcy Wyróżnień i Nagród Specjalnych zobowiązani są do wzięcia udziału w Koncercie Laureatów, odbywającym się w dniu Konkursu.

11. Aktualne informacje przekazywane będą drogą elektroniczną na stronie CPK, adres: www.cpkd.pl

NAGRODY

Nagrody regulaminowe

 • I nagroda 2000 zł
 • II nagroda 1500 zł
 • III nagroda 1200 zł
 • 3 wyróżnienia po 800 zł
 • Nagroda specjalna w wysokości 800 zł
  "Za najlepsze wykonanie arii operowej W. A. Mozarta" 
 • Nagroda specjalna w wysokości 250 zł "Za najlepsze wykonanie pieśni polskiej przez głos żeński" 
 • Nagroda specjalna w wysokości 250 zł "Za najlepsze wykonanie pieśni polskiej przez głos męski" 
 • Nagroda specjalna Maestro Wiesława Ochmana w wysokości 1000 zł
 • Nagroda od Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej "Sauerianum" - dwa  półrecitale w ramach Letnich Spotkań Kameralnych

Nagrody zostaną wręczone 23 października 2021 r. podczas Koncertu Laureatów.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału wysokości nagród.

JURY KONKURSU

 • dr h. c. Akademii Muzycznej w Poznaniu, maestro Wiesław Ochman - śpiewak operowy
 • prof. dr hab. Antonina Kowtunow - śpiewaczka operowa, pedagog śpiewu solowego
 • dr hab. Joanna Kozłowska, prof. AMP - śpiewaczka operowa, pedagog śpiewu solowego (Akademia Muzyczna w Poznaniu)
 • dr Bassem Akiki - dyrygent, dyrektor muzyczny Opery Wrocławskiej

 

 

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS