PROTOKÓŁ. Lubuski Konkurs Plastyczny PRO ARTE 2022 - eliminacje powiatowe

Lubuski Konkurs Plastyczny PRO ARTE 2022 

Rada Artystyczna w składzie: Alena Kot, Sylwia Czupryńska-Peszel oraz Małgorzata Klijewska  

Rada nominowała do Finału Wojewódzkiego:

🟪w I kategorii wiekowej:

- Marię Koc, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie,

- Hannę Fonderską, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie

🟪w II kategorii wiekowej:

- Aleksandę Roszak, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Noijego w Drezdenku,

- Amelię Kotkowicz, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie

🟪w III kategorii wiekowej:

- Wiktorię Lipińską, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie

🟪w IV kategorii wiekowej:

- Alicję Krusińską, Zespół Szkół w Drezdenku

oraz wyróżniła:

🟣w I kategorii wiekowej:

- Nadię Stafiniak, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie,

- Hannę Ruszczak, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie,

- Amelię Szumacher, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie

🟣w III kategorii wiekowej:

- Nikodema Kotkowicza, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie

Gratulacje. 

 

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS