prof. dr hab. Laura Kluwak-Sobolewska

   Ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne pod kierunkiem prof. Waldemara Andrzejewskiego w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in. XXVII Konkursu na Stypendia Artystyczne Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Konkursu Europejskiej Fundacji Muzycznej Yamaha, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Ragusa – Ibla Grand Prize na Sycylii we Włoszech. Była także dwukrotną stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzymała również szereg nagród dla najlepszego i wyróżniającego się pianisty na polu kameralistyki, m.in. nagrodę dla najlepszego pianisty na IV Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie, XIX Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. I. Godina (Vrable, Słowacja) oraz na XII Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu.

   Prowadzi działalność artystyczną w Polsce i poza granicami (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Bułgaria, Rosja, Chiny). Koncertowała również w Stanach Zjednoczonych, m.in. w nowojorskiej Carnegie Hall. Jest cenioną kameralistką, specjalizującą się w repertuarze wokalnym. Współpracowała z tak wybitnymi artystami – śpiewakami, jak np. Teresa Żylis-Gara, Joanna Kozłowska, Wojciech Drabowicz, Ryszard Karczykowski, Wiesław Ochman. Jest również pianistką Poznańskiego Tria Fortepianowego, z którym prowadzi szeroką działalność koncertową i nagraniową.

   W swym dorobku ma nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne.

   Działalność koncertową łączy z pedagogiczną w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskała stopień doktora sztuki, a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego. W roku 2020 otrzymała od Prezydenta RP tytuł profesora.

   Za szczególne osiągnięcia i osobowość artystyczną otrzymała Medal Młodej Sztuki, została również uhonorowana odznaką Zasłużony działacz kultury oraz Zasłużony dla kultury polskiej przyznawaną przez Ministra Kultury RP.

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS