Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2022 - PRO ARTE 2022

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz Lubuskim Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2022 – eliminacje powiatowe 

       Konkurs odbędzie się 19 marca 2022 r. w sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku    


REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa: do 9 roku życia (roczniki 2013 i młodsi);
II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2012 – 2010);
III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2009 – 2007);
IV kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (roczniki 2006 – 2003).

* Uwaga! O przynależności do kategorii wiekowej decyduje tylko i wyłącznie rok urodzenia. 

2. W konkursie biorą udział wyłącznie soliści wokaliści. Z każdej placówki mogą zostać wytypowane maksymalnie 4 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do wytypowania większej ilości uczestników.

3. Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę w języku polskim. Długość jednego utworu nie może przekroczyć czasu 4 min.     

4. Oceny występów konkursowych dokona niezależne jury, które w swej ocenie uwzględniać będzie: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

5. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie, zwycięzcy nagrody rzeczowe i nominacje na XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w Drezdenku, a także na Lubuski Festiwal Piosenki: Scena Dziecięca i Scena Młodzieżowa - PRO ARTE 2022.    

Termin zgłoszeń do dnia 14.3.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajduje się pod poniższym linkiem 

https://forms.gle/o619dehM6RUMMTV7A

6. Uczestnik zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 30,00 zł na konto organizatora konkursu (LWBS w Drezdenku 41 8362 0005 0000 0417 2000 0010) w terminie do 14 marca 2022

Każdy uczestnik będzie miał wyznaczoną godzinę prezentacji po czym będzie musiał opuścić siedzibę CPK ze względu na wciąż panującą pandemię Covid-19.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu zostaną dostarczone pocztą w związku z tym prosimy o podanie dokładnego adresu w formularzu zgłoszenia. 

* Protokół zostanie odczytany w dniu konkursu, a transmisję będzie można obejrzeć na https://www.facebook.com/CPK.Drezdenko         
* Protokół umieszczony zostanie również na stronie www.cpkd.pl oraz na FB 


BIURO KONKURSOWE:
Małgorzata Klijewska     
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28,     
66 – 530 Drezdenko     
tel. 95 763 82 72, e-mail: m.klijewska@cpkd.pl 

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS