Konkurs plastyczny „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Centrum Promocji  Kultury w Drezdenku zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

 „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

 

 1. Organizator: Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, ul. Niepodległości 28
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat.          
 3. Cel konkursu: zachowanie tradycji budowania szopek, upowszechnianie wiedzy
  o polskich tradycjach bożonarodzeniowych wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie zainteresowań i zdolności plastycznych, rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz własnej kreatywności.
 4. Warunki konkursu: ilość prac nadesłanych jest nieograniczona, technika prac dowolna (malarstwo, rysunek, formy przestrzenne, collage), format prac dowolny, wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres i telefon (załącznik nr1)
 5. Termin nadsyłania prac: Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć
  w terminie do 30 listopada 2023 roku na adres; Centrum Promocji Kultury,
  ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko z dopiskiem - „Szopka Bożonarodzeniowa”.
 6. Oceny prac dokona Jury konkursowe  przyznając nagrody o wartości:
  I – 800 zł., II – 600 zł., III – 500 zł. oraz wyróżnienia.
 7. Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2023 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie i na stronie internetowej: www.cpkd.pl
 8. Wręczenie nagród nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 8 grudnia 2023 r. na placu Wileńskim w Drezdenku.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w prasie, katalogach  na plakatach lub innych materiałach reklamowych w celu dalszego propagowania konkursu.
 10. Uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie placówki oraz na publikacje zdjęć wykonanych podczas rozdania nagród.
 11. W konkursie nie mogą brać udziału prace z poprzednich edycji.
 12. Odbiór prac w terminie od 8 grudnia (po zakończeniu Jarmark Bożonarodzeniowego) do 29 grudnia 2023.

 

Serdecznie zapraszamy!     
 

Centrum Promocji Kultury

ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko, tel.95 763 82 72,

e-mail: cpkdrezdenko@cpkd.pl

www.cpkd.pl

 

Załącznik nr1

Konkurs plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa” CPK Drezdenko, 2023

Imię i nazwisko autora

..................................................................................................................

Wiek/Klasa

 .................................................................................................................

Adres (Szkoła/jednostka zgłaszająca)

…..............................................................................................................

Numer kontaktowy zgłaszającego

.….............................................................................................................

Imię i Nazwisko nauczyciela/opiekuna

…..............................................................................................................

 

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS