Komunikat dotyczący płatności za zajęcia

  • Komunikat dotyczący płatności za zajęcia

    Komunikat dotyczący płatności za zajęcia

Zarządzenie nr. 16 Dyrektora Centrum Promocji Kultury w Drezdenku z dnia 23.03.2020 roku w sprawie: wstrzymania płatności za przynależność do poszczególnych grup artystycznych.

  1. W związku z zawieszeniem zajęć artystycznych w CPK wstrzymuję dokonywanie wpłat za przynależność do poszczególnych grup za miesiąc kwiecień.
  2. Jednocześnie informuje, iż dokonane już wpłaty zostaną rozliczone na koniec czerwca 2020 roku.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS