dr hab. Szymon Musioł

   Pianista i germanista, absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Waldemara Andrzejewskiego (dyplom z wyróżnieniem w 2003 roku).

   W czasie studiów został laureatem II i III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie organizowanego przez TIFC (w 1999 roku – II nagroda, w 2000 roku – wyróżnienie). W 2003 roku otrzymał stypendium Królestwa Norwegii, w ramach którego studiował w Høgskolen i Agder w Kristiansand w Norwegii w klasie fortepianu prof. Telefa Juvy. Ponadto ukończył filologię germańską w Kolegium Języków Obcych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (dyplom licencjacki w 2000 roku). Od 2003 roku zawodowo związany jest z Akademią Muzyczną w Poznaniu oraz Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie. W latach 2012-2019 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu, w roku akademickim 2019/2020 był dyrektorem Instytutu Wokalistyki, a w kadencji 2020-2024 pełni funkcję prorektora ds. studenckich i dydaktyki.

   Jako pianista konkursowy był zaangażowany podczas Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Ady Sari w Nowym Sączu (2009), Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Drezdenku (2014, 2016, 2017, 2019), VII Konkursu Pieśni i Arii we Włoszakowicach (2017) oraz przesłuchań kwalifikacyjnych do Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Belvedere” odbywających się w Poznaniu (2017, 2018, 2019). Prowadził kursy muzyczne w Rzymie (2015) oraz we Wiedniu (2018). Jako pianista korepetytor regularnie współpracuje z czołowymi polskimi pedagogami sztuki wokalnej podczas kursów wokalnych w Dusznikach-Zdroju, Płocku, Włoszakowicach, Garbiczu i Görlitz .

   Szymon Musioł prowadzi ożywioną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Współpracuje i wielokrotnie występował z artystami takimi jak Yair Kless – skrzypce, Urszula Trawińska-Moroz – sopran, Joanna Kozłowska – sopran, Antonina Kowtunow – sopran, Andrzej Ogórkiewicz – bas/baryton, Jerzy Mechliński – baryton, Mariusz Derewecki – skrzypce, a także aktorami: Anną Dymną, Emilią Krakowską, Lechem Gwittem, Witoldem Dębickim, Michałem Chorosińskim, Tadeuszem Drzewieckim, Krzysztofem Bieniem.

   W 2013 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne nadany przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał w roku 2010 odznakę honorową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, w roku 2015 odznaczony został Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, a w roku 2017 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2009, 2012, 2017 oraz 2019 roku otrzymał Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS