Masz pytanie?

XII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2018

Konkursy i przeglądy  » XII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2018

 

XII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Drezdenko 2018”

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.,Urząd Miejski w Drezdenku,Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XII Powiatowym  Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.

Konkurs odbędzie się 10 marca 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

Regulamin Konkursu
1. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych:  8 – 10  lat, 11 – 13 lat, 14 – 16 lat i 17 – 25 lat.
2. W konkursie biorą udział wyłącznie soliści wokaliści.
3. Każdy uczestnik przygotowuje dwie piosenki z podkładem CD.
4. Repertuar dowolny lecz dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych (obowiązkowo w języku polskim). 
5. Oceny występów konkursowych dokona niezależne jury.
6. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a zwycięzcy nagrody rzeczowe i nominacje na XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w Drezdenku, a także na Lubuski Festiwal Piosenki: Scena Dziecięca i Scena Młodzieżow. 
7.Termin składania kart zgłoszeń do dnia 02.03.2018 r.

Program konkursu

9.00 – 10.00 – próby akustyczne
           10.00 – przesłuchania konkursowe
     ok. 14.00 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie
                        nagród i dyplomów
  

Biuro konkursowe: Małgorzata Klijewska, 
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 
66 – 530 Drezdenko 
tel. 95 763 82 72, www.cpkd.pl;
www.facebook.com/CPK.Drezdenko/
e-mail: cpkdrezdenko@cpkd.pl

 

Karta zgłoszeń
XII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Drezdenko 2018”

* wypełnić DRUKOWANYMI literami 

1.    Imię i nazwisko ………………………………………………………………..
2.    Data urodzenia…………………………………………………………………
3.    Adres zamieszkania …………………………………………………………...
tel. ……………………………………………………………………………..    
4.    Tytuły piosenek:
1.    …………………………………………………………………………………
Autor tekstu………………………………………………………………………..
Kompozytor………………………………………………………………………..
2.    …………………………………………………………………………………
Autor tekstu………………………………………………………………………..
Kompozytor………………………………………………………………………..
5.    Rodzaj akompaniamentu podczas konkursu
      a)instrument             b) podkład CD

6.    Wymagania techniczne: …………………………………………………………………………….
7.    Dotychczasowe osiągnięcia wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………

8.    Instytucja delegując: …………………………………………………………………..
9.    Imię i nazwisko instruktora: ……………………………………………………………

 

 

pieczęć i podpis instytucji delegującej

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

            Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Centrum Promocji Kultury w Drezdenku mojego wizerunku utrwalonego podczas XII Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Drezdenko 2018 w dniu 10 marca br., którego będę uczestnikiem, na stronie www.cpk.pl oraz www.facebook.com/CPK.Drezdenko/

 

…………………………………………

(miejscowość, data)

 

………………………………………………

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

 

 

 

 

Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms