Masz pytanie?

PARADISE MINI, BIS oraz PARADISE

Edukacja taneczna » PARADISE MINI, BIS oraz PARADISE

Program edukacji tanecznej dla najmłodszych dostosowany jest do ich indywidualnych predyspozycji i możliwości psycho-ruchowych. Ów plan działania zakłada m.in.: utanecznienie, rytmikę i umuzykalnienie, zapoznanie z elementami tańca klasycznego oraz gimnastykę "rozciągającą". Podstawą do prowadzenia kształcenia w dziedzinie tańca, adresowanego najmłodszym, jest ich naturalna potrzeba ruchu, wyrażająca się także dążeniem do ekspresji tanecznej. Powyższe zajęcia dotyczą dzieci i mlodzież w wieku 4-18 lat w sposób szczególny rozwija ich pasję i zainteresowanie aspektem ruchu. Rzeczona edukacja wyzwala i ujawnia także dziecięcą inicjatywę, aktywność i samodzielność oraz konieczność zapamiętywania zmian zachodzących w układach tanecznych, co zmusza ich do szczególnej koncentracji.
Instruktor: mgr Magdalena Wiśniewska 

 

Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms