Masz pytanie?

2008 - Historia rozwoju orkiestr dętych w Drezdenku w latach 1948/2008 i ich umiejscowienie w krajobrazie kultury lokalnej i ponadregionalnej

To już było » 2008 - Historia rozwoju orkiestr dętych w Drezdenku w latach 1948/2008 i ich umiejscowienie w krajobrazie kultury lokalnej i ponadregionalnej

Drezdenko jest miastem szczególnie interesującym i to nie za sprawą jego bogatej historii, lecz również postaci związanych z kulturą symboliczną tej ziemi. Z uwagi na jej odrębność można ją określić mianem mikroregionu dolnej Noteci, z jej drezdeneckim centrum i komponentami kultury "duchowej". Ten niepospolity mikroregion znamionują znaczący twórcy z Adamem Kriegerem - kompozytorem na czele, a także Marthą Winkler - pisarką i poetką, Rudolfem Menegerem - pisarzem, Otto Franzem Gensichenem - dramaturgiem, Gustavem Zerndtem - poetą czy Christopherem Starcke - autorem pieśni religijnych. Wymienieni twórcy działali na drezdeneckiej ziemi w okresie od XVII do początku lat XX wieku, lecz w wyniku II wojny światowej ich oddziaływanie na dalsze konstytuowanie tradycji kulturowych uległo przerwaniu, spowodowanym wysiedleniem dotychczasowych mieszkańców i pozostawieniem jedynie niezmienionego krajobrazu geograficzno - przyrodniczego z komponentami cywilizacyjnymi.

Przybyli na te ziemie nowi osadnicy (z różnych stron Polski), stali się historycznymi i moralnymi depozytariuszami zastanej spuścizny symbolicznej (potocznie zwaną duchową) , a także ich kontynuatorami.

I właśnie w tym kontekście, w pierwszych powojennych latach, podjęcie próby utworzenia grupy artystycznej (przez nowych osiedleńców), o wspólnych predylekcjach muzycznych, było zwiastunem powolnego, ale systematycznego kreowania nowych wartości przez lokalne społeczeństwo i w konsekwencji kontynuacją ciągłości kulturowej.

Osobą, która podjęła się tego pionierskiego zadania był Edward Ostrowski. Ponieważ postać ta w tym opracowaniu stanowić będzie konstytutywną rangę, z uwagi na zainicjowanie i stworzenie wartości, która przekształciła się później w tradycję trwającą do czasów współczesnych, należy sobie przybliżyć jej dzieje i dorobek twórczy.

Edward Ostrowski urodził się 14 października 1906 roku w Sulejowie (obecnie woj. łódzkie), skąd wraz z rodzicami w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych osiedlił się w Radgoszczy k. Międzychodu i tu zajęli się prowadzeniem niewielkiego gospodarstwa rolnego.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Międzychodzie, po ukończeniu której mając czternaście lat, postanowił zostać muzykiem, o czym marzył od najmłodszych lat. Mając na względzie ówczesną rzeczywistość, realizacja marzenia o edukacji muzycznej nie była łatwą. Dlatego też w 1920 roku wstąpił do szkoły podoficerskiej jako elew orkiestry w miejscowości Mołodeczno (obecnie na terytorium Białorusi). Szkołę podoficerską ukończył w 1928 roku jako wykształcony muzyk - instrumentalista, również za znajomością problematyki sztuki wykonawczej orkiestr dętych. W czasie trwanie nauki wyspecjalizował się w grze na saksohornie tenorowym.

W roku 1928 powrócił do Radgoszczy , gdzie wkrótce założył rodzinę. Jego wybranką została mieszkanka tej samej miejscowości Jadwiga Leder, wywodząca się z ludności rolniczej tej wsi. Niedługo po urodzeniu się Michała (1932r.), Ostrowscy pragnęli się usamodzielnić i przenieśli się do Międzychodu. Edward w nowym miejscu zamieszkania podjął pracę w kolejnictwie jako pracownik fizyczny. W tym okresie w Międzychodzie funkcjonowały dwie orkiestry dęte : przy Ochotniczej Straży Pożarnej , do której się niezwłocznie zaangażował, jako tenorzysta, a później związał się z orkiestrą pracowników kolei w swym miejscu zatrudnienia.

W 1936 roku , wraz z rodziną (Michałem i później urodzą Urszulą), opuścił Międzychód i wyjechał na Śląsk, osiedlając się w Sosnowcu. Powodem tej decyzji była przesłanka o lepszych warunkach egzystencji w tej części Polski. W nowym miejscu zatrudnił się w fabryce o przeznaczeniu militarnym produkującej m.in. proch strzelniczy. Natomiast swoją pasję muzyczną kontynuował w przyzakładowej orkiestrze w Sosnowcu, grając w niej również na saksohornie tenorowym i barytonowym.

Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms