Masz pytanie?

2007 - Koncerty z duchami...

To już było » 2007 - Koncerty z duchami...

Po ubiegłorocznych perypetiach z cyklem koncertów pn. „Muzyka przed pałacem” i w efekcie ich odwołaniu, rok 2007 okazał się łaskawszym dla muz: Polihymnii i Terpsychory.

Mam wielką nadzieję, że chwilowe problemy finansowe nie zakłócą w przyszłości spotkań ze sztuką, na którą oczekują lokalni melomani.

Pierwszy koncert drugiej edycji pt. „Flamenco- muzyka i taniec” w wykonaniu ”Danza del Fuego” pod kier. artystycznym Sławomira Dolaty był  zderzeniem  tradycyjnej  muzyki Cyganów andaluzyjskich z Hiszpanii, (głównie z Sewillii i Kadyksu) z muzyką latynoską, a także elementami jazzu. Prezentowana muzyka zawierała niezwykłe bogactwo emocji wyrażonych dodatkowo  tańcem flamenco przez tancerkę Annę Mendak.

Warstwa muzyczna koncertu (głównie instrumentalna) z niewielkimi epizodami wokalnymi (dodatkowo w oryginalnym języku Cyganów hiszpańskich), mogła być mało czytelna dla naszego odbiorcy, osłuchanego bardziej z muzyką klasyczną. Ku memu zdziwieniu drezdenecka publiczność bardzo spontanicznie i wręcz intuicyjnie reagowała na kulminację emocji, które emanowały z przebiegu melo-rytmicznego.

Ale zanim przeżyliśmy spotkanie ze sztuką rodem z Hiszpanii, powiało prawdziwą grozą. Ulicami naszego miasta przejechał odświętnie wyglądający zaprzęg konny prowadzony przez strojnych jeźdźców. Na tylnym siedzeniu znajdowała się tajemnicza postać o wizerunku z epoki baroku i białej martwej twarzy. Okazało się wkrótce, że po dwuletniej przerwie edycji „Muzyki przed pałacem” z zaświatów pojawił się ponownie duch właściciela pałacu (obecnie siedziby Gimnazjum nr 1) sam Jan Bogumił Treppmacher, który  wyraził swoją aprobatę do elementu wartościującego jego dziedzictwo, jakim są niewątpliwie koncerty bliskie jego ziemskiemu pobytowi z przeszłości. Wyłoniwszy się z kłębu dymu powitał serdecznie mieszkańców naszego miasta, a także jego zarządcę - Romana i przewodniczącego rajców miejskich  - Jerzego. Podziękował również niższej rangi służbie: Zbigniewowi - za dbałość o jego posiadłość i Janowi  - za odtwórczość kulturową epoki. Przemowę ducha poprzedził muzyczny akcent w wykonaniu kapeli dworskiej kierowanej również przez będącego na służbie miejskiej - Mieczysława.

Uroczysty wydźwięk introdukcji do właściwej części muzycznych spotkań wzmocnił moment przyznania i wręczenia przez Kapitułę dorocznej nagrody kulturalnej. W roku bieżącym statuetkę symbolizującą szczególne dokonania w dziedzinie kultury, otrzymał prof. Ludwik Lipnicki za działalność literacką.

Dzięki o bogowie, że decyzja szanownej Kapituły była trafna i oddzieliła pracę zawodową od indywidualnej aktywności twórczej osoby nagrodzonej.

W epilogu tej części wystąpiła jeszcze orkiestra gimnazjalna, która swą muzyką dodatkowo zintensyfikowała rangę wydarzenia.

Finalną częścią inauguracyjnego koncertu spotkań z muzyką był krótki, ale efektowny pokaz pirotechniczny.

Kolejne spotkanie, tym razem z  Trepsychorą w roli głównej, wynikało z wątku związanego z pobytem cara Aleksandra I w pałacu, dla którego taniec był przedmiotem szczególnego uwielbienia.

Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms